Skip to content
Menu

Polityka prywatności

Poniższy dokument określa zasady i cele przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies. Cenimy prywatność każdego Użytkownika naszej strony i Klienta naszego sklepu.  Pragniemy zapewnić bezpieczeństwo i komfort podczas korzystania z tej strony i podczas dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym. Dlatego zgodnie z treścią przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, poniżej zostały zebrane wszystkie niezbędne informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane na naszej stronie internetowej i przez nasz sklep internetowy Kierunek Ameryka. 

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest American School Szkoła Języków Obcych Margot Turzyński z siedzibą przy al. Gen. Józefa Hallera 137/7, 80-416 Gdańsk, zwana w dalszej części Administratorem. 
 2. Z Administratorem można się kontaktować za pomocą operatora pocztowego, adres: al. gen. Józefa Hallera 137/7, 80-416 Gdańsk lub za pomocą wysłania maila na adres mailowy: kontakt@kierunekameryka.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe są bezpieczne. Nie będziemy udostępniać Pani/Pana danych osobom trzecim. 
 4. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 
 5. Pani/ Pana dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Pani/ Pan wyrazi na to zgodę- także w celu marketingowym. 
 6. Jeśli korzysta Pani/ Pan w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub za pomocą karty płatniczej, Administrator udostępnia Pani/ Pana dane osobowe, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 7. Dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach: 
 • marketingu (informacje o promocjach, nowych produktach oraz inne informacje związane sprzedażą lub zakupem produktów),
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, 
 • przekazywania informacji o wydarzeniach związanych z prowadzoną działalnością (np. zmiana nazwy, adresu, numeru konta). 
 1. Strona internetowa i Sklep internetowy korzystają z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Pani/ Pana dane. Możliwymi odbiorcami danych mogą być: podmiot obsługujący płatności, dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego, podmiot zapewniający system mailingowy, podmiot zapewniający usługi marketingowe, osoby współpracujące z firmą na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające działalność strony i sklepu internetowego, dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności, odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych. 
 2. Ma Pani/Pan  prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 
 3. Może Pani/ Pan realizować powyższe uprawnienia zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16-21RODO kontaktując się pod adresem: kontakt@kierunekameryka.pl. 
 4. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w siedzibie American School Szkoły Języków Obcych Margot Turzyński w formie elektronicznej i/ lub papierowej.
 5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedstawienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości. 
 6. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z biurem American School Szkołą Języków Obcych Margot Turzyński mailowo lub telefonicznie. 
 7. NEWSLETTER. Może Pani/ Pan zapisać się do newslettera dzięki czemu otrzymuje Pani/ Pan najnowsze artykuły na temat Stanów Zjednoczonych i języka angielskiego, informacje na temat nowych produktów i promocji. W celu przesłania newslettera, przetwarzane są Pani/ Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres mailowy). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku newslettera jest zgoda wyrażana poprzez zaznaczenie zgody przy zapisywaniu się do newslettera. Zgodę można w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera. 
 8. KONTAKT E-MAILOWY. Kontaktując się z Administratorem za pomocą maila, wyraża Pani/ Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ Pani/ Pan inicjuje kontakt. Dane osobowe są wykorzystywane tylko w celu obsługi Pani/ Pana zapytania. Treść korespondencji może być archiwizowana. 
 9. KOMENTARZE. Dodając komentarz na blogu pod artykułem, przekazuje Pani/ Pan swoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail, ew. adres strony internetowej) i wyraża zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych zamieszczając komentarz. W systemie odnotowywany jest również adres IP. Dane są zapisywane w bazie WordPress i przechowywane przez okres funkcjonowania bloga.
 10. PLIKI COOKIES. Strona używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny strony Kierunek Ameryka. Podczas pierwszej wizyty wyświetla się informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie tej informacji oznacza, że wyraża Pani/ Pan zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę można wycofać, usuwając pliki cookies. Cookies pozwalają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, ulepszać funkcje dostępne na stronie, poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, korzystać z narzędzi marketingowych, korzystać z narzędzi analitycznych i systemu komentarzy.